Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

ENERGOFORUM s odborným partnerstvom SBaA

Tále, 12.októbra 2023. Slovenská batériová aliancia v zastúpení Ing. Mariánom Smikom sa stala odborným partnerom a moderátorom panelu Akumulácia energie a hľadanie flexibility. V paneli vystúpili zástupcovia členov aliancie - sféra, a.s., ZSE Energia a.s. a MTS s.r.o. spolu s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví .

Akumulácia energie má mimoriadny význam v súčasnom období zvýšenej potreby výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a preto jej bol úspešne venovaný na najvýznamnejšej energetickej konferencii na Slovensku samostatný panel. SBaA mala tak možnosť predstaviť svoje aktivity, členov a najmä pilotný projekt vzdelávania odborníkov v batériovom priemysle.