Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Zelenšie Slovensko aj vďaka batériám

Bratislava 21. júna 2021. Členovia Slovenskej batériovej aliancie diskutovali s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, o možnostiach Slovenska a európskych investíciách.

Maroš Šefčovič sprevádza Ursulu von der Layenovú, predsedníčku Európskej komisie, na Slovensku pri príležitosti schválenia Plánu obnovy a odolnosti SR. Úspešná emisia zelených dlhopisov Európskej únie vo výške viac ako 100 miliárd eur umožní spustenie financovania plánov obnovy v Európe už tento rok.

Schválený Plán obnovy a odolnosti SR v hodnote 6,3 miliardy eur obsahuje aj podporu pre nízkouhlíkovú dopravu a aj pre batériový priemysel.

Založenie Európskej batériovej aliancie inicioval Maroš Šefčovič a následne podporil vznik Slovenskej batériovej aliancie v roku 2019. Po dvoch rokoch má aliancia 18 významných členov vrátane slovenských technických univerzít a Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV. Hlavnou úlohou aliancie je podporovať celý batériový hodnotový reťazec na Slovensku a zabezpečovať efektívnu výmenu informácií so zahraničnými partnermi vrátane Európskej komisie. „Na Slovensku je rozpracovaných viacero významných projektov podporujúcich batériový priemysel, pričom v celej Európe ich je evidovaných viac ako sedemdesiat,“ uviedol Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie.

Maroš Šefčovič upozornil na pripravovanú legislatívu EÚ na podporu batériového priemyslu, ktorá určí podmienky výroby batérií. Nové nariadenie o batériách by malo byť účinné do konca roku 2022. Batérie vyrábané v Európe budú mať digitálny pas a zodpovedať určeným štandardom. Každá batéria bude mať evidovanú uhlíkovú stopu a určenú zodpovednosť za jej recykláciu, ktorú musíme dostať na priemyselnú úroveň.

Vzhľadom na plánovaný objem finančných prostriedkov z Únie, ktoré Slovensko musí vyčerpať každý rok najmä na opatrenia v priemysle, je nevyhnutné maximálne zapojiť do spolupráce so štátom odborné združenia a zástupcov priemyslu.

„Ak chceme znížiť emisie a plynulo prejsť na energeticky efektívne technológie, budú aj pre slovenský priemysel nevyhnutnosťou batériové systémy. Už dnes sa naše podniky musia pripravovať na radikálne zmeny vo výrobných a technologických procesoch a tam s vysokou pravdepodobnosťou identifikujú príležitosti a možnosti využitia batérií,“ uzatvára Marián Smik.

Slovenská batériová aliancia je jediný slovenský klaster, ktorý pracuje v oblasti stratégie, legislatívy a komunikácie tak, aby na Slovensku vznikol komplexný batériový reťazec. Je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v celej Európe.