Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Pilotný program EBA Academy
v gescii SBaA začal

Košice, 10. mája 2023.

Slovenská batériová aliancia (SBaA) dňa 10.5.2023 v Košiciach spustila pilotný program EBA Academy (nultý ročník) v spolupráci s EIT InnoEnergy podporovaný Európskou úniou.  Vzájomnú spoluprácu potvrdili deklaráciou o dlhodobej spolupráci v tomto programe vzdelávania kapacít pre batériový sektor.

Expert Battery Program, najznámejší modul EBA  Academy, je unikátny európsky a veľmi bohatý vzdelávací program zameraný na zvyšovanie kvalifikácií pre nové trendy v priemysle a najmä budovania strategických hodnotových reťazcov.

„Zameriava sa na tri strategické oblasti, medzi ktoré patrí aj batériový sektor, ktorý je nesmierne dôležitý pre priemysel v budúcnosti a momentálne je v Európe boom tejto produkcie“ uviedla Oana Penu z EIT InnoEnergy. Pre úspešnosť naplnenia potrieb batériového priemyslu potrebujeme vychovať 800 000 nových inžinierov a pre niektoré profesie rekvalifikovať odborníkov pre batériový sektor, a to už do roku 2025.

EBA Academy ako odborná platforma má práve s jej partnermi zabezpečiť takéto špecializované vzdelávanie odborníkov a technikov pre batériový priemysel od tohto roku už aj na Slovensku. Pre Slovensko ako automobilového veľkoproducenta sú odborníci pre batérie mimoriadne potrební, a o to viac je spustenie takéhoto programu vítané. Kompletný program pre technikov a odborníkov pre batériový priemysel zahŕňa 130 hodín on-line poznatkov, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Program pre expertov napríklad obsahuje desiatky hodín z rôznych oblastí od elektrochémie, cez materiálové vedy, umelú inteligenciu až po biznis modely a pod. V ďalšej fáze technickej a experimentálnej prípravy sa počíta už so zapojením akademikov a technologických centier zo Slovenska, a to priamo v trénovaní expertov, uviedol Maroš Halama z TUKE/SBaA East Office.

„SBaA pripravuje v 2.polroku 2023 spustenie dlhodobej registrácie záujemcov o takéto vzdelávanie, preto je potrebné sledovať našu webstránku www.sbaa.sk“, uviedol Marián Smik, predseda SBaA .