Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Slovenská
batériová
aliancia

SBaA je nezávislé záujmové združenie právnických osôb a pôsobí ako priemyselný klaster. Je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. 

Vznikla v roku 2019 a získala bronzový certifikát kvality riadenia udeľovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy, je členom Európskej batériovej aliancie.

Stretnutie s partnerskou organizáciou v Južnej Kórei bolo pr

Bratislava 20.5.2024. Predsedníčka Slovenskej batériovej aliancie Andrea Straková Fedorková a Maroš Halama sa v dňoch 29.4. – 3.5.2024 zúčastnili študijného pobytu v rámci Knowledge Sharing Program, kde sa dozvedeli ako fungujú klastre v Kórei. Inšpiratívnymi boli návštevy vo výskumno-vývojových centrách ako Pangyo Techno Valley, Gyeonggido Business & Science Accelarator, Global digital innovation network, Che Biotechnolgy, Korea Electric Power Corporation či LG. Pozreli sa ako sa recyklujú batérie v Korea Battery Industry association (KBIA) a začali rokovania o ďalšej spolupráci medzi SBaA a KBIA.

pokračovať

O Aliancii

Záujmové združenie právnických osôb

Ako jediný slovenský klaster SBaA pracuje v oblasti stratégie, legislatívy a komunikácie s cieľom vytvoriť komplexný batériový reťazec na Slovensku.

Aktivity

Pre rozvoj batériového priemyslu

Batériový ekosystém

Hodnotový reťazec batérií

Každý článok hodnotového reťazca batérií, zahŕňajúci ťažbu, získavanie a spracovanie surovín, materiálov pre batérie, výrobu batériových článkov, systémov batérií, ako aj opätovné použitie (second life) a recykláciu batérií bude mimoriadne dôležitý a závislý od spolupráce s ostatnými článkami.

Kontakt

Slovenská batériová aliancia

Záujmové združenie právnických osôb a priemyselný klaster

Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Slovenská republika
Email: sbaa@sbaa.sk
Tel.č: +421 907 734 251

Kontaktná osoba pre aktivity Slovenskej batériovej aliancie:
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. , predseda
Email: predseda@sbaa.sk

Kontaktná osoba pre projekt „Rozvoj Slovenskej batériovej aliancie“:
JUDr. Svetlana Gavorová, výkonná riaditeľka
Email: sbaa@sbaa.sk