Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Spolupracujúce subjekty a noví členovia

SNAP Group, s.r.o.

SNAP Group, s.r.o. je spoločnosť dlhodobo pôsobiaca na Slovenskom a Chorvátskom trhu, poskytujúca služby projektového a finančného manažmentu prioritne v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. Vykonáva analýzy projektových zámerov a investičných možností, vyhľadávanie vhodných zdrojov financovania, riadenie a realizáciu projektov v rátane krízového manažmentu a kontrolingu. Aktivity spoločnosti sa zameriavajú na oblasti:

• Smart technológie a inovácie v priemyselnej výrobe

• Životné prostredie so zameraním na energetiku

• Životné prostredie so zameraním na odpadové hospodárstvo

• Priemyselný výskum a experimentálny vývoj

• Zdravotníctvo