Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

ENERGY MANIFEST 2022 PRINIESOL NOVÉ ÚLOHY PRE ĎALŠIE ROKY

Bratislava, 22.decembra 2022

Najvýznamnejšie úspešné podujatie Slovenskej batériovej aliancie v roku 2022 konferencia ENERGY MANIFEST, konaná v dňa 10.novembra 2022 v Grand Hotel River Park v Bratislave, priniesla pre členov nové úlohy a smerovanie tém SBaA v nasledujúcom roku.

„Na základe viacerých len pozitívnych reakcií si dovoľujem zhodnotiť konferenciu za úspešnú. Mali sme „plný dom“ cca 160 účastníkov a výborné diskusie. Zároveň sa konferenciou napĺňa jeden z cieľov SBaA, ktorým je zvyšovanie povedomia o batériovom ekosystéme“ uviedol po konferencii Marián Smik , predseda Slovenskej batériovej aliancie.

 Záverom konferencie už tradične bol manifest najdôležitejších téz a úloh, ktoré konferencia priniesla a ktoré tento rok odprezentoval predseda dozornej rady SBaA Gabriel Szabo a to:

1.) Potreba neustálej podpory zo strany štátu pre inovácie v energetike v čo najväčšom rozsahu.
2.) Neustála novelizácia právnych predpisov tak, aby bola motivačná a včas reagovala na rozvoj batérií a vodíka.
3.) Podpora témy a významu vodíka pre Slovensko a zavádzania vodíkových technológii zo strany štátu.

Uvedené témy budú členovia SBaA rozvíjať v ďalších rokoch a komunikovať s odbornými partnermi a štátnymi inštitúciami.

Prezentačné video z konferencie nájdete tu: https://drive.google.com/file/d/18diz233rxtNzjT_wJfEQgqgs96XfV8Qz/view?usp=drivesdk