Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Novou predsedníčkou            Slovenskej batériovej aliancie sa stala Andrea Straková Fedorková

Bratislava, 14.6.2023. Členovia Slovenskej batériovej aliancie po 4 rokoch od jej založenia volili dňa 14.6.2023 v Bratislave nových členov jej orgánov a predsedu ako štatutárneho zástupcu na obdobie do roku 2027. Nové predsedníctvo bude mať 16 členov a za predsedníčku bola zvolená doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.

Nová predsedníčka pôsobí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako docentka, má 18 rokov praxe v oblasti výskumu, vývoja a komerčnej aplikácií batérií a bude mimoriadnym odborným prínosom pre Slovenskú batériovú alianciu.