Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Európska asociácia pre uskladňovanie energie (EASE) je prínosom pre SBaA

Slovenská batériová aliancia ako pridružený člen Európskej asociácie pre uskladňovanie energie (EASE) sa zúčastnila videokonferenčného stretnutia dňa 2.10.2020.

Na stretnutí zástupcovia EASE prezentovali aktuálny stav v oblasti uskladňovania energie v Európskej únii (EU) so zdôraznením, že Európska komisia pokračuje v implementácii European Green Deal  vrátane podpory produkcie a využívania batérií.  V tejto súvislosti bude zo strany Európskej komisie v októbri 2020 predstavená regulácia EU pre batérie. Zároveň EASE informovala, že dňa 8.7.2020 Európska komisia prijala Stratégiu v oblasti systému energetickej integrácie a práve energy storage budú zohrávať dôležitú úlohu.

Európsky parlament osobitne prijal „Comprehensive European approach to energy storage“, v ktorom vyzýva členov EU prijať stratégiu pre uskladňovanie energie s cieľom zabezpečiť transformáciu energetiky na energetiku efektívnu s lepšou podporou obnoviteľných zdrojov energie.

Viaceré krajiny predstavili aktuálny stav z pohľadu uskladňovania energií. Vystúpili zástupcovia asociácií z Portugalska, Holandska, Francúzska, Talianska a Čiech. Za Slovensko prezentoval aktuálny stav predseda Slovenskej batériovej aliancie Marián Smik, ktorý uviedol : “Slabou stránkou Slovenska je v porovnaní s inými krajinami stále nedostatočné legislatívne prostredie, čo treba urýchlene napraviť“.

Niektoré členské štáty EU predstavili aj samostatné stratégie alebo štúdie pre energy storage. „Pre správne nasmerovanie Slovenska v tejto oblasti by samostatná batériová stratégia bola prínosom“ konštatuje Marián Smik.

Závery zo stretnutia EASE budú zástupcovia SBaA tlmočiť zástupcom rezortu hospodárstva na najbližšom stretnutí.