EN

O Aliancii

Orgány SBaA

Orgánmi záujmového združenia právnických osôb SBaA sú:

  1. valné zhromaždenie
  2. predsedníctvo
  3. predseda
  4. komisia odborníkov
  5. dozorná rada

Prvým predsedom a štatutárnym zástupcom Slovenskej batériovej aliancie sa stal Ing. Marián Smik.

Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zriadení, zložení, činnosti, cieľoch a úlohách rozhoduje predsedníctvo ako výkonný orgán združenia podľa stanov združenia.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.