Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

O Aliancii

Projekty

Slovenská batériová aliancia pre svoj rozvoj získala projekt financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom OP Integrovaná infraštruktúra a výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29. Prostredníctvom realizácie tohto projektu zabezpečí okrem iných činností posúdenie jej kvality riadenia recertifikáciou klastra prostredníctvom systému ESCA najneskôr v roku 2023.