Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Spolupracujúce subjekty a noví členovia

Energodata spol. s r.o.

Spoločnosť ENERGODATA bola založená v roku 1991 a zaoberá sa službami spojenými s prenosom, riadením a využitím dát v energetike už 30 rokov. Spoločnosť pri svojom vzniku riadila a vykonávala proces pripojenia slovenskej energetickej siete k systému CENTREL a ENTSO. Ako jediná firma na Slovensku sme sa od roku 2001 zaoberali reguláciou výkonu, frekvencie a napätia pre celú bilančnú oblasť Slovenskej republiky. Zamerali sme sa na to v čom sme najlepší a jedineční a z portfólia svojich služieb sme ponechali len činnosti, ktoré sa plne venujú energetike.

Naše portfólio sa postupom času rozšírilo o činnosť obchodu s energiami a dnes môžeme povedať, že tieto rozhodnutia boli správne a viedli k ďalšiemu rozvoju firmy.

Neustále podporujeme vlastný výskum a vývoj, čoho výsledkom je náš jedinečný modulárny riadiaci systém EDIS24, ktorý je možné využívať všade tam, kde zákazník hľadá úsporu pri znižovaní prevádzkových nákladov správnym riadením výrob a spotrieb energií ako sú elektrina, plyn, teplo a voda.