Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Zakladajúci členovia

Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied (CEMEA SAV), príspevková organizácia

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA SAV) bolo zriadené 1. júna 2017 ako príspevková organizácia.

CEMEA SAV si ako misiu stanovilo zabezpečenie udržateľného financovania a vysokej kvality excelentného nezávislého výskumu a vývoja v oblasti pokročilých materiálov a v súvisiacich oblastiach na Slovensku.

Výskum v CEMEA SAV je zameraný na materiálový výskum, nanotechnológie, udržateľnú energetika a energie, biotechnológie a biomedicínu.