Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Zakladajúci členovia

GreenWay Infrastructure, s. r. o.

Spoločnosť GreenWay Infrastructure s. r. o. vznikla v roku 2011 na Slovensku.

Vznik spoločnosti sprevádzala ambícia a presvedčenie, že dokáže prispieť k tomu, aby sa elektrické vozidlá stali reálnou a preferovanou alternatívou dopravy na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy.

Spoločnosť buduje a manažuje nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá a spolupracuje s jednotlivcami, spoločnosťami, organizáciami a vládnymi inštitúciami na vytváraní a rozširovaní podporného ekosystému pre elektromobilitu.

„Našou víziou je mať strednú a východnú Európu čistejšiu a zdravšiu, menej závislú na rope, vďaka rozšírenému využívaniu elektrických vozidiel.“