SK

Batériový ekosystém

Elektromobilita

V súčasnosti sú na cestách na celom svete 4 milióny elektrických vozidiel, pričom sa predpokladá nárast počtu na 50 až 200 miliónov do roku 2028. V roku 2040 počet elektromobilov stúpne až na 900 miliónov.

V roku 2017 predstavovali elektromobily menej ako 2 percentá nových registrovaných áut vo vybratých krajinách sveta. Vo Švédsku však dosahuje podiel nových elektromobilov 6,3 percenta a  v nbsp;Nórsku dokonca 39,2 percenta ročne. Samotné batérie predstavujú 40 percent hodnoty automobilu. S rastom masovej výroby sa očakáva, že ceny batériových sústav klesnú v priebehu nasledujúcej dekády najmenej o 50 percent.

V rokoch 2010 až 2016 klesli náklady na lítiové batérie o 73 percent. Ak by súčasné náklady klesli o viac ako polovicu, viedlo by to k cene menej ako 150 USD/kilowatthodina v závislosti od chemizácie batérie. Ak by sa znížila výrobná cena batérie, malo by to za následok zníženie ceny elektromobilov, ktorá by sa priblížila k cene automobilov so štandardným pohonom.

Nové trendy v automotive a ich uplatňovanie súvisia s podporou štátu, dostupnou infraštruktúrou, príležitosťami na kvalitný výskum a vývoj, so zavádzaním nových metód do výroby, najmä do automatizácie, a s motiváciou potenciálnych zákazníkov.

Slovensko ako svetový líder v produkcii počtu automobilov na obyvateľa si uvedomuje nevyhnutnosť ísť s trendom. Ide o dlhodobú konkurencieschopnosť a rozvoj pracovného trhu. V roku 2018 bolo na Slovensku vyrobených 198 vozidiel na tisíc obyvateľov. Automotive mal 13-percentný podiel v slovenskom priemysle, tvoril 35 percent priemyselného exportu a predstavoval viac ako 154 000 ľudí pracujúcich v tomto odvetví.

Od roku 2017 enormne vzrástol odbyt a výroba áut na alternatívne pohony, najmä elektrinu, čím sa stáva téma batérií vysoko aktuálna, rovnako ako bezemisné systémy vodíkového pohonu. Ak chce Slovensko zostať pre automobilový priemysel konkurencieschopným a vhodným partnerom, musí rýchlo reagovať.

We use cookies to adapt the web content and advertising, to deliver social media functions and analyze the traffic at our website. We provide information on how you use our website to our social media, advertising and analytics partners.