SK

Batériový ekosystém

Zelená energia

Z dôvodu prechodu na zelenú energiu narastá dopyt po batériách v celosvetovom meradle. Daný trend má za následok posilňovanie strategického významu trhu s batériami na celosvetovej úrovni.

Takmer 55 percent spotrebovanej elektriny v Európskej únii v roku 2030 bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov, pričom v súčasnosti je to 29 percent. Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe bude kontinuálne rásť a predpokladá sa, že v roku 2050 bude až 80 percent.

Inštalovaná svetová kapacita batérií na uskladnenie energie v roku 2040 sa odhaduje na úrovni 924 gigawattov. Na porovnanie – 924 gigawattov predstavuje viac ako 100-násobok súčasnej inštalovanej kapacity na výrobu elektrickej energie na Slovensku.

We use cookies to adapt the web content and advertising, to deliver social media functions and analyze the traffic at our website. We provide information on how you use our website to our social media, advertising and analytics partners.