SK

Batériový ekosystém

Vodíkové systémy

Dekarbonizácia plynárenskej siete spája európsky priemysel, dodáva viac ako 40 percent tepla do domácností a podieľa sa asi 15 percentami na výrobe energie. Zároveň má potenciál využiť vodíkové technológie na transport a uchovávanie čistej energie

V doprave je vodík najsľubnejšou možnosťou dekarbonizácie pre nákladné automobily, autobusy, lode, vlaky, kde oproti batériám s hlavnými nevýhodami ako nízka hustota energie, vysoké počiatočné náklady a nízka kapacita nabíjania by bol vhodnou alternatívou.

Priemysel môže spaľovať vodík na výrobu vysoko kvalitného tepla a používať ho ako palivo vo viacerých procesoch ako vstupnú surovinu. Pri výrobe ocele môže vodík fungovať ako redukčné činidlo a nahradiť používanie uhlia vo vysokej peci. Na druhej strane, vodík môže hrať systematickú rolu pri prechode na alternatívne zdroje energie, poskytujúc mechanizmus flexibilného transferu energie naprieč sektormi a lokalitami.

Nový trend predstavujú vozidlá s vodíkovými palivovými článkami, ktoré môžu zabezpečiť obdobné environmentálne prínosy ako batériové elektrické vozidlá.

Vodíkové automobily sú napájané z batérie prostredníctvom palivového článku, v ktorom prebieha reakcia stlačeného vodíka s kyslíkom zo vzduchu. Pri ich zlučovaní vzniká elektrický prúd, ktorý poháňa elektromobil. Jedinou „emisiou“ pri jazde je vodná para. Tankovanie plnej nádrže vodíka trvá menej ako 5 minút a dojazd je až do 800 kilometrov, čo je porovnateľné s naftovými alebo benzínovými vozidlami. Už dnes je v Európe v prevádzke tisícka takýchto automobilov.

V porovnaní s klasickým elektromobilom majú vodíkové automobily dlhší dojazd – 500 až 700 km. Očakáva sa, že obe technológie, vodíková aj batériová, sa budú vyvíjať súbežne a uplatnia sa v odlišných pozíciách. Budúcnosť vo vozidlách s vodíkovým pohonom vidí Čína, USA aj Európa, avšak bariéru v rýchlom rozvoji predstavuje neexistujúca vodíková infraštruktúra . Vodíkové systémy sú lákavé pre automobilový priemysel, ale majú využitie aj v iných oblastiach, napríklad v tepelnom hospodárstve.

We use cookies to adapt the web content and advertising, to deliver social media functions and analyze the traffic at our website. We provide information on how you use our website to our social media, advertising and analytics partners.