SK

Batériový ekosystém

Európska batériová aliancia

Kooperatívna platforma Európska batériová aliancia vznikla v októbri 2017 a združuje Európsku komisiu, zainteresované štáty EÚ, Európsku investičnú banku a vyše 260 účastníkov z priemyslu a inovácií. Cieľom je vytvoriť v Európe konkurencieschopný, inovatívny a udržateľný hodnotový reťazec na vývoj a produkciu batériových článkov.

V máji 2018 bol prijatý Strategický akčný plán pre batérie a priemyselné investície v oblasti materiálov pre batérie a batériových článkov. Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič  pri prijatí plánu vyhlásil: „Budujeme celý konkurencieschopný hodnotový reťazec v Európe, ktorého ústredným bodom je udržateľná výroba batérií.“

Výroba batérií je pre Európu strategickým imperatívom, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu, modernizáciu a konkurencieschopnosť jej priemyslu vrátane automobilového. Zároveň sa posilní zamestnanosť a rast, stimuluje sa výskum a inovácie a európsky priemysel sa pripraví na plnenie záväzkov v oblasti klímy, ktoré stanovila EÚ na zvládnutie zmeny klímy aj v kontexte Parížskej dohody.

Strategický akčný plán pre batérie sa týka všetkých činností, ktoré môžu pomôcť členským štátom, regiónom a európskemu priemyslu vypracovať konkurencieschopné, inovatívne a udržateľné projekty na výrobu batérií v EÚ.

Zahŕňa opatrenia týkajúce sa prístupu k surovinám, výskumu a inovácií, zručností a regulačného rámca, ktorými sa zabezpečí, aby batérie uvedené na trh boli nielen konkurencieschopné, kvalitné a bezpečné, ale aj udržateľné a recyklovateľné. Tento prístup podporí výrobu a používanie vysokovýkonných batérií a stanoví štandardy udržateľnosti v celom hodnotovom reťazci.

Od roku 2018 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) InnoEnergy vytvoril sieť približne 260 aktérov v inováciách a priemysle  zo všetkých segmentov hodnotového reťazca batérií. Spolu sa zaviazali investovať do opatrení a projektov, ktoré zahŕňajú výrobu článkov, druhotné využitie batérií, environmentálnu značku, zníženie uhlíkovej stopy pri výrobe, stredisko výmeny informácií o recyklácii batérií, prenos elektrickej energie z vozidla do siete (vehicle-to-grid) a posilnenú spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi s cieľom vytvoriť programy vzdelávania a odbornej prípravy.

V ostatných rokoch v každej krajine EÚ vznikajú súkromné alebo štátne klastre a združenia na podporu myšlienky a rozvoja európskeho batériového ekosystému.

Viac informácii: www.eba250.com

We use cookies to adapt the web content and advertising, to deliver social media functions and analyze the traffic at our website. We provide information on how you use our website to our social media, advertising and analytics partners.