Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
SK

About the Alliance

Certification

The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) is an organization based on an initiative of the European Commission. It offers internationally accepted benchmarking and quality labels to cluster management organizations. Its labels are a pre-condition to obtaining financing from the European Union.

The purpose of the quality labels is to increase cluster management excellence and facilitate access to specialized relevant data, as well as to standardize the quality of cluster management in Europe. Three types of Labels are awarded - Bronze, Silver and Gold - after an evaluation of the quality of cluster management.

The Slovak Battery Alliance obtained the bronze Cluster Management Excellence Label in 2019.

The Slovak Battery Alliance obtained new improved bronze Cluster Management Excellence Label in 2021 valid untill 31st October 2024.